• zajęcia logopedyczne
 • terapia ręki
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia wyrównawcze – język polski
 • zajęcia wyrównawcze – matematyka
 • koło językowe
 • koło teatralne
 • koło informatyczne
 • szachy
 • koło rękodzielnicze
 • koło kulinarne
 • koło sportowe
 • tańce
 • basen
 • harcerstwo
 • zychy