• zajęcia logopedyczne
 • terapia ręki
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia wyrównawcze – język polski
 • zajęcia wyrównawcze – matematyka
 • robotyka
 • szachy
 • koło plastyczne
 • koło fotograficzne
 • koło krawieckie
 • koło kulinarne
 • koło sportowe
 • bajkoterapia
 • tańce
 • basen
 • TUS – Trening Umiejętności Społecznych
 • koło plastyczne
 • zumba
 • zuchy