Samorząd Uczniowski w Zespole Edukacyjnym ,,Dwunastka” w Ostrowcu Świętokrzyskim działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz Programem Wychowawczym Szkoły.

Wybraliśmy nowych przedstawicieli spośród społeczności uczniowskiej w demokratycznych wyborach poprzedzonych kampania wyborczą.

Organizujemy wiele akcji charytatywnych, jak również przeprowadzamy wiele akcji w celu pozyskania środków na działalność samorządu.

Uczniowie działający w samorządzie biorą udział w przygotowywaniu rożnych imprez, które odbywają się na terenie szkoły.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  • Współpraca z panią Dyrektor, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,
  • Reprezentowanie interesu uczniów podczas podejmowania decyzji w ich sprawach,
  • Czuwanie nad przestrzeganiem Praw Ucznia i Praw Dziecka,
  • Wypracowywanie norm poprawiających relacje, atmosferę i usprawniających pracę szkoły,
  • Dbanie o mienie i porządek na terenie szkoły.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przewodniczący – Olga Szczygieł

Zastępca – Alan Kawa

Sekretarz – Anna Filipczak