Monika Domagała dyrektor
Katarzyna Kaniewska sekretarz
Dominika Cębrowska edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
Monika Klimala edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
Monika Żaczek edukacja wczesnoszkolna, język polski
Przemysław Dyjewski wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Wioleta Żelazowska edukacja wczesnoszkolna
Anna Gębura pedagog
Ewelina Rygalska biologia, chemia
Małgorzata Banasik muzyka
s. Joanna Kapusta religia
s. Barbara Łukawska religia
Ewa Krzemińska nauczyciel wspomagający, plastyka
Marzena Lipa logopeda
Dorota Małecka matematyka
Monika Mazur matematyka, fizyka, technika, informatyka
Patrycja Prokop-Pożoga przyroda, geografia
Justyna Dzioba język angielski
Anna Sadło język niemiecki
Jarosław Choina szachy
Teresa Tłuczkiewicz język polski, historia, biblioteka
Katarzyna Adamczyk nauczyciel wspomagający