Niepubliczna Szkoła „Dwunastka” zaprasza uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.

Karta zapisu do szkoły podstawowej