Cała Polska czyta dzieciom

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/kampania-czytania-cpcd

Pora na pomidora

http://www.poranapomidora.com/o-kampanii

Mamo, tato, wolę wodę

https://www.wolewode.pl/  

Odpakowani

http://www.odpakowani.pl/