Małgorzata Banasik muzyka
Dominika Cębrowska edukacja wczesnoszkolna
Jarosław Choina szachy
Monika Domagała dyrektor
Przemysław Dyjewski wychowanie fizyczne
Aneta Gawlak edukacja wczesnoszkolna
Anna Gębura pedagog
Dominika Goryś chemia
Katarzyna Kaniewska sekretarz
Bożena Kolasa religia
Ewa Krzemińska nauczyciel wspomagający, plastyka
Marzena Lipa logopeda
Ewa Lis edukacja wczesnoszkolna, język polski
Dorota Małecka matematyka
Monika Mazur matematyka, fizyka, technika, informatyka
Patrycja Prokop-Pożoga przyroda, geografia
Anna Orłowska język angielski
Anna Sadło język niemiecki
Agnieszka Szczerska biologia, wdż
Teresa Tłuczkiewicz język polski, historia, biblioteka