Monika Domagała dyrektor
Anna Gębura pedagog
Katarzyna Kaniewska sekretarz
Bożena Kolasa religia
Marzena Lasocka wychowanie przedszkolne
Marzena Lipa logopeda
Monika Mazur zajęcia komputerowe
Anna Orłowska język angielski
Ewelina Sałek wychowanie przedszkolne, bajkoterapia